Regulamin konkursu “Wygraj kursy z prawa i księgowości dla dietetyka”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1. Organizatorem Konkursu są Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk, Justyna Świetlicka i Wioleta Urban - Spółka Cywilna BDD.
 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na grupie Przedsiębiorczy Dietetyk – w dniach 16-18.01.2021 r.
 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy członek grupy Przedsiębiorczy Dietetyk, który zobowiąże się, przekazać opinię dotyczącą kursu z prawa i księgowości najpóźniej do 01.02.2021 r.

 

§ 3 NAGRODY

 
1. Nagrodą w konkursie są Kursy: "Prawo dla dietetyka" (o wartości 499 zł) oraz "Księgowość dla dietetyka" (o wartości 499 zł). 
 
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 16-18.01.2021 r. doda pod postem konkursowym komentarz, w którym napisze dlaczego chce wygrać kurs z prawa i księgowości.
 
3. Zwycięzca zostanie wybrany przez organizatorów.
 
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Facebook w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
 
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien skontaktować się z organizatorami w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 
3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż przekaże opinię dotyczącą kursu z prawa i księgowości najpóźniej do 01.02.2021 r.
chevron-down